LAYOUTARKIV
Version 8 - 2009-02-15 -- ?

FÄRGER

Bakgrundsfärg i ramen: #D8D5D0 (ljus gråton)
Brödtextfärg i ramen: #808080 (mörkgrå)

Övrig bakgrundsfärg: #FFFFFF
Övrig brödtextfärg: #000000

TYPSNITT

Rubriken: Fitzgerald
Brödtext: Verdana

Version 7 - 2008-01-19 -- 2009-02-15

FÄRGER

Bakgrundsfärg i ramen: #D8D5D0 (ljus gråton)
Brödtextfärg i ramen: #808080 (mörkgrå)

Övrig bakgrundsfärg: #FFFFFF
Övrig brödtextfärg: #000000

TYPSNITT

Rubriken: Fitzgerald
Brödtext: Verdana

Version 6 - 2006-11-15 -- 2008-01-19

FÄRGER

Bakgrundsfärg i ramen: #C0C0C0 (gråton)
Brödtextfärg i ramen: #000000 (svart)

Övrig bakgrundsfärg: #FFFFFF
Övrig brödtextfärg: #000000

TYPSNITT

Rubriken: Boulder
Brödtext: Verdana

Version 5 - 2005-09-11 -- 2006-11-15

FÄRGER

Bakgrundsfärg i ramen: #CD5C5C (indianred)
Brödtextfärg i ramen: #FFFFFF (vit)

Övrig bakgrundsfärg: #FFFFFF
Övrig brödtextfärg: #000000

TYPSNITT

Rubriken: Home Sweet Home Outline och Redensek
Brödtext: Verdana

Version 4 - 2005-06-06 -- 2005-09-11

FÄRGER

Bakgrundsfärg i ramen: #4040FF
Brödtextfärg i ramen: #FFFF40

Övrig bakgrundsfärg: #FFFFFF
Övrig brödtextfärg: #000000

TYPSNITT

Rubriken: Home Sweet Home Outline och Redensek
Brödtext: Verdana

Version 3 - 2005-04-24 -- 2005-06-06

Bakgrundsfärg: #BC8F8F

Typsnittet i rubriken: Home Sweet Home Outline och Redensek

Version 2 - 2004-12-30 -- 2005-04-24

Bakgrundsfärg: #800080

Typsnittet i rubriken: EraserDust

Version 1.1 - 2004-08-19 -- 2004-12-30
Version 1.0 - 2004-03-20 -- 2004-08-19